Családi tervező és feltaláló csoport
nyelv nyelv

Photos by magaieu


KREATÍV FIZIKA

BEVEZETÉS

A kreatív fizika egy új eszköz, amely redukciómentes, reális elméletekkel és eszközökkel ír le ismert, vagy korábban félreismert jelenségeket, fizikai folyamatokat. Azon jelenségekre összpontosítunk, amelyek az ismert világegyetem nagy részében meghatározóak, és számunkra jól meghatározhatóak. Amikor ellentmondást találunk, igyekszünk a konzisztens válaszokat megkeresni. Ízelítő ezekből: A nano - makró skálán nem ismerünk olyan részecskét, amely a környezetéhez képest állna. Álló, vagy stabil anyaghoz csak redukció, egyszerűsítés, információ vesztés útján juthatunk. Ha szerencsétlenül végezzük a redukciót, akkor a vesztett információk mellett fantom információt is létrehozhatunk, amely irreális, félrevezető eredményt adhat. A redukció mindig természetidegen, ezért alkalmazása kerülendő, ha pontos analízisre van szükség.

Folytonosan mozgást végző részecskék vizsgálatához nem tudunk külső fix pontot, vagy vonatkoztatási rendszert úgy kijelölni, hogy azzal ne avatkozzunk be a vizsgált fizikai térbe. A mozgó részek, részecskék jellemzése leginkább azoknak a környezetükre gyakorolt hatása alapján lehetséges, ezért bizonyos kitüntetett hatásfüggvényeket tekintünk elsődleges fizikai jellemzőknek. Az olyan fizikai alapmennyiségek, mint a hosszúság, tömeg, idő, hőmérséklet, fényerősség... redukciók eredménye, ezért alkalmazásuk esetén elvileg mindig vizsgálni kellene a szükséges korrekciókat, bekövetkezett információs változásokat. Ez a megállapítás érvényes a newtoni és a relativisztikus pontmechanikára is.

További probléma, hogy a molekulák hatásfüggvényei a közöttük lévő időfüggő, sorozatos kölcsönhatások miatt elvileg akkor sem deriválhatók idő szerint, ha ezt a kontinuumfizika , vagy szűkebben véve, a kontinuummechanika megengedi. Az ismert világegyetem tömegének 99 %-át a hidrogén és a hélium adja, valószínűleg nagyrészt plazma állapotban , ezért kölcsönhatásaikat meghatározónak tekinthetjük. A kontinuumfizika által definiált közeg és energia fogalmak nem kezelik az alkotó atomok, molekulák egymásközti energia átadásait mondván, hogy az kifelé kiegyenlítődik, így nem szükséges számolni vele. Ezt a redukciót sem célszerű elfogadni, ha nem csupán egy probléma numerikus megoldására törekszünk.

Fizikai tapasztalataink rendszerezése, értelmezése elvonatkoztatások sorozatának eredménye, ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül az emberi tényezőt sem. Az igazság szeretete segít mederben tartani a megismerési folyamatunkat, ezért szívesen veszünk minden kritikát, észrevételt a munkánkkal kapcsolatban a www.magai.eu honlapon megadott elérhetőségeken. Személyes indíttatásunkról a 13. fejezetben részletesen írunk.


Kreatív fizika 3. kreativ_fizika_magai_3