Családi tervező és feltaláló csoport
nyelv nyelv

Photos by magaieu


KREATÍV VILÁG

BEVEZETÉS

Az új dolgokat létrehozó, új gondolatokat megfogalmazó emberekre gyakran mondjuk, hogy kreatív. A "kreáció" szó egyik hagyományos értelmezése a világ teremtésére utal, de mi nem azért használjuk, hogy a kreacionista kontra evolúcionista vitába belebonyolódjunk. Álláspontunk szerint egyik elmélet sem kezeli konzisztensen, reálisan a jelen állapothoz vezető folyamatok mozgató rugóit, hatásait, de valamit mégis kezdenünk kell a múltban kezdődött, és a jelenben is tartó folyamatokkal, vagyis az életünkkel.

Jelen írásunkban a világunk valós folyamatait, mozgató rugóit keressük, amelyek ismerete nélkül nehezen tudnánk eligazodni a szellemi hangzavarban, és mint emberi közösség, nehezen tudnánk a ránk bízott természetet gondozni, hűségesen fenntartani.

Az információ szerepét is vizsgáljuk a fizikai folyamatokban és a kifejtett hatások meghatározása esetén. Bizonyítjuk, hogy az információ szerves része az egyes hatásoknak, és azok tovaterjedésének. A kontinuum-elvet magáénak valló szakembernek furcsán hangzik, hogy egy adott mozgási-energia átadás esetenként több, vagy esetenként kevesebb fizikai munkát végez a környezetén, és ez a különbség a kapcsolódó információ függvénye. Ezt az állítást egy egyszerű, bárki által megismételhető kísérlettel szemléltetjük. Bemutatjuk, hogy ez az információ-vezérelt energiaátadási, hasznosulási folyamat a megfelelő téridős értelmezéssel kézenfekvő, konzisztens és reális.

Az alábbi fejezetekben található alkalmazások nem csak az elméletünk használhatóságát szemléltetik, hanem annak konzisztens voltát, és a reális világunkkal való összhangját is bizonyítják.

Megmutatjuk például, hogy a világegyetem tágulását hogyan modellezi az ismert Laval fúvóka, vagy azt, hogy mitől kúszik fel az edény falán a szuperfolyékony hélium. Felfedjük a sötétnek mondott anyag helyét, és tulajdonságait. A gáznemű-közeg-áramlások terén is meglepő következtetésekre jutottunk.

Fizikai tapasztalataink rendszerezése, értelmezése elvonatkoztatások sorozatának eredménye, ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül az emberi tényezőt sem. Az igazság, a valóság szeretete segít mederben tartani a megismerési folyamatunkat, ezért szívesen veszünk minden kritikát, észrevételt a munkánkkal kapcsolatban az istvan@magai.eu e-mail címen.


Kreatív világ: kreativ_vilag_magai_okt.pdf