Családi tervező és feltaláló csoport
nyelv nyelv

Photos by magaieu


VÍZSUGARAS MEGHAJTÁS


a hajó orrában


(HU P1500501)


Edward Court a hajó orrában helyezett el propelleres hajtást 1915-ben. Ez kiegészítő hajtásként működött a hátsó propellerek mellett. (Lásd az 1. ábrát.)

kép1
1. ábra

A hajók többségénél a nyitott propeller a hajó tatjánál van elhelyezve. Előfordul, hogy a propeller zárt házba kerül. Ilyen például a vízsugár hajtás. Kort gyűrűket is alkalmaznak korlátozott számban, amely néhány százalékkal képes javítani a hajtás (propulzió) hatásfokát a nyitott hajócsavarhoz képest.

A propulzió a hajócsavar segítségével a hajó haladási sebességének 2-3 szorosára gyorsítja fel a vizet – a haladással ellentétes irányba. A vízsugarat gyorsító erő ellen ereje adja a propulzió tolóerejét. A haladással ellentétes vízsugár a tatnál 0,2- 0,6 bar depressziót (nyomás csökkenést) hoz létre a sebességtől függően. Ez adódik hozzá a hajó haladásakor fellépő depresszióhoz, amely gyakran 0,1-0,3 bar közötti érték. Az eredmény az, hogy a hajó tatjánál fellépő depresszió a hajtó teljesítménynek 30-40 % százalékát emészti fel. Másik 30-40 % teljesítmény szükséges a hajó orránál összetorlódó víz eltolásához. Úgy is mondható, hogy a hajó folytonosan a tatnál létrejött depressziós gödörből kapaszkodik fel a feltorlódott orrhullámra, amely “folyamatos hegymenetet” jelent. Eközben a propulzió által felgyorsított vízsugár jelentős mozgási energiát visz magával hasznosítatlanul a környezetbe.

Találmányunkkal a fent leírt veszteségek csökkenthetők 40-50%-kal. A megoldás az, hogy a propulzió hajócsavarja által felgyorsított vizet arra használjuk, hogy a hajó orra előtt létrehozzunk egy depressziós teret, amely csökkenti az orrhullámot, és csökkenti a statikus nyomást is a hajóorr előtti vízben. Ezzel jelentősen csökken a hajó orrára ható áramlási ellenállás. A propulziós vízsugár mozgási energiájának jelentős része hasznosul így amellett, hogy a tatnál csak a hajótest által létrehozott depresszió okoz veszteséget, és a depressziót nem növeli a propulzió vízsugara.


A találmányunkat a 2. ábrán mutatjuk.


kép2
2. ábra

A hajó jobbról balra mozog a folytonos vastag nyílnak megfelelően. A propulziót a hajó orránál helyeztük el, amely jelen esetben két hajócsavart és a depressziós teret körülvevő Venturi típusú terelő elemet tartalmaz. A szaggatott vonalú nyilak az áramvonalakat szemléltetik a hajóhoz viszonyítva.


A depressziós tér áthelyezésével elértük, hogy a teljesítmény igény a szokásos érték felére csökken, miközben az indítási és a fékezési tulajdonságok is javulnak. Az orrhullám jelentős csökkenésével elértük, hogy a hajó futása nyugodtabb lesz és a kormányzás is könnyebb.


A 3-8. ábrákon egy “tengeralattjáró” típusú kis-modellel mutatjuk be a működés lényeges elemeit. A modell méretei: átmérő = 43 mm, hossz = 340 mm, tömeg a tesztkocsival együtt = 493 g, A hajócsavar átmérője = 40 mm. A tesztcsatorma hossza 4 m, szélessége 400 mm, mélysége 200 mm.
A villamos motor teljesítménye 20 W.
A hullámok alakja alapján követhető az energia tovaterjedése, disszipációja. A 0 m/s sebességről a 4-5 m/s sebességre 3 m alatt gyorsult a tesztkocsi.
A Vízsugaras meghajtás által keltett hullámok és örvények nagysága láthatóan alatta marad a referenciaként mutatott hagyományos elrendezés által keltetteknek.
A képeken jól megfigyelhetőek a depressziós terek, amelyet az áramlásokban létrejött nyomáscsökkenés okozott.

kép3
3. ábra Forgó hajócsavar a hajó orrában
kép4
4. ábra A hullámok alakja mutatja a mozgási energia disszipációját
kép5
5. ábra Az új vízsugaras hajtás nem hoz létre feltorlódott orrhullámot
kép6
6. ábra Depresszió a hajó orránál jön létre, amely csökkenti a közegellenállást
kép7
7. ábra A hajó mögötti hullámok maximum 10-20 mm nagyságúak
kép8
8. ábra Az orrnál lévő depressziót a víznek a hajóorr előtti gyors kitérése kíséri.

A 9-12. ábrákon a referencia teszteket ismertetjük. Ezeknél a hajócsavar a tatnál volt elhelyezve. A normál tengeralattjáró hajótestet modelleztük. A hullámok maximuma a 60-70 mm-t is elérte. Az örvények, a találmányunkhoz képest, 3-4-szeres ideig megmaradtak. Megállapíthatjuk, hogy a hullámokban megjelenő energia a tathajtású referencia modellnél többszörösen nagyobb, mint az orrhajtású változatban volt.

kép9
9. ábra Tatnál elhelyezett hajócsavaros referencia modell
kép10
10. ábra A tatnál meglévő depresszió, és az általa okozott hullámok és örvények jól láthatóak
kép11
11. ábra A depresszió a tatnál 25 mm-es besűlyedést okoz
kép12
12. ábra

Az új Vízsugaras meghajtás a gyakorlatban várhatóan 40-50 % -os teljesítmény igény csökkenést, illetve káros anyag kibocsátás csökkenést eredményez a 8-16 m/s sebesség tartományban. A 2. ábrán látható Venturi típusú terelő elemet alkalmazva a legtöbb meglévő hajóorr kialakítás alkalmassá tehető az új propulzió elhelyezésére. További előny, hogy induláskor, illetve kisebb sebességnél a nagy felületű hajóorr találkozik a csökkent nyomású vízzel, ezért a Kort gyűrűhöz képest – ugyanolyan tengely teljesítményt feltételezve - többszörös felületen érvényesül a csökkent nyomásból adódó tolóerő többlet.Alkalmazási előnyök:

  • Ugyanolyan tömegű hajóhoz, azonos sebességnél a teljesítmény igény csökkenés eléri a 40-50% -ot

  • A hajtásigény csökkenés 40-50% káros-anyag kibocsátás csökkenéssel is jár

  • Kevesebb hullámot és örvényt kelt a hajó, ezzel stabilabb a kormányzása, haladása

  • Ugyanazon propulzió tengely teljesítmény nagyobb sebesség elérését teszi lehetővé

  • Kevesebb környezeti problémát okoz a jelentősen kisebb habképződés

  • A gyorsítási és a megállítási távolság is 30-40% -kal csökken a megállított hajócsavar esetén a referencia hajókhoz képest

A NEW JET PROPULSION film a teszteket ismerteti:


Tovább a videóra...